W naszej parafii zakończyła się kolęda. Serdecznie dziękujemy za wszelkie gesty życzliwości, jakie otrzymali od Was kapłani. 

Osoby, które nie mogły w wyznaczonym terminie przyjąć księdza, mogą zgłosić się do zakrystii lub biura parafialnego, aby ustalić indywidualny, uzupełniający termin odwiedzin duszpasterskich.