Niedziela, 13 marca 2016 r.:
Nauki głoszone są podczas Wszystkich Mszy św.

Poniedziałek, 14 marca 2016 r.:
- 9:00
- 16:30
- 18:00

Wtorek, 15 marca 2016 r.:
- 9:00
- 16:30
- 18:00

Rekolekcje w naszej parafii głosi ks. dr Andrzej Posadzy.