Formalności związane z zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego dopełniane są w biurze parafialnym.

1. Termin zawarcia związku małżeńskiego można ustalić w parafii na długo przed planowaną datą ślubu.

2. Na 3 miesiące przed terminem zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy w biurze parafialnym załatwić potrzebne formalności - m.in. spisać protokół przedślubny. Najpóźniej na 3 miesiące przed ślubem należy się zgłosić do poradni rodzinnej i umówić się na indywidualne spotkania - >>kliknij, aby uzyskać więcej informacji<<

3. Najpóźniej na tydzień przed ślubem należy złożyć wszystkie brakujące zaświadczenia oraz złożyć ofiarę.

4. Dokumenty konieczne do zawarcia ślubu:
a. dowody osobiste,
b. metryki chrztu narzeczonych (z najnowszą datą wystawienia) potwierdzające stan wolny kandydatów do zawarcia małżeństwa,
c. do ślubu konkordatowego: zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez Urząd Stanu Cywilnego. 3 jednobrzmiące egzemplarze należy dostarczyć na 2 tygodnie przed ślubem,
d. świadectwo ukończonej katechizacji,
e. zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

5. Świadkami ślubu mogą być osoby spełniające następujące warunki:
a. są wierzące i praktykujące,
b. ukończyły 18 rok życia,
c. przyjęły Sakrament Bierzmowania,
d. są stanu wolnego lub żyją w sakramentalnym związku małżeńskim,
e. żyją zgodnie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, nie zostały wyłączone (np. w wyniku nałożenia kar kościelnych), czy też same nie wyłączyły się ze wspólnoty Kościoła (np. poprzez złożenie aktu apostazji).

W dniu ślubu należy:
1. przyjść do kościoła najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem uroczystości,
2. mieć ze sobą obrączki i kartki od Spowiedzi św. narzeczonych i świadków,
3. mieć ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość narzeczonych i świadków.

Wszystkie sprawy budzące wątpliwość prosimy wyjaśniać w indywidualnej rozmowie z księdzem proboszczem Waldemarem Gasztkowskim.