Duszpasterze posługujący w naszej parafii:ks. kan. dziekan Waldemar Gasztkowski (fot. GoBo)

dziekan i proboszcz


ks. Wojciech Puciato

prefekt


ks. Marcin Gudełajski

wikariusz


ks. Mariusz Śpiewak

wikariusz


ks. Łukasz Wdowczyk

wikariusz


ks. Jacek Czekański

pomoc