Duszpasterze posługujący w naszej parafii:



ks. kan. dziekan Waldemar Gasztkowski (fot. GoBo)

dziekan i proboszcz


ks. Wojciech Puciato

prefekt


ks. Marcin Gudełajski

wikariusz


ks. Paweł Obst

wikariusz


ks. Roman Kuchmistrz

rezydent



ks. Jacek Czekański

pomoc