Jestem osobom starszą i mam na imię Maria.

Pytania są dla mnie bardzo łatwe, gdyż odpowiedzi same wypływają z mojego serca. Nie zawsze tak było, ale mój powrót do Boga ciągle trwa.

Nadmienić pragnę, ze życie moje teraz jest sama Bożą radością.

Ad. 1- Kapłan jest dla mnie gwiazdą z Nieba. Trudno wyobrazić sobie życie bez chrztu, bierzmowania, Pierwszej Komunii Świętej, sakramentalnego związku małżeńskiego, aż do ostatniej chwili życia czyli pogrzebu, ale przede wszystkim codziennej Komunii Świętej - gdyż nikt inny nie może zastąpić kapłana. Kocham ich wszystkich za ich poświęcenie. Gdyby nie kapłani, zginęlibyśmy w „bagnie”. Bez kapłana nie ma życia.

Ad 2. - Być powołanym - to wielka łaska od Boga - gdyż właśnie kapłan zastępuje tu na ziemi Jezusa Chrystusa. I choć życie kapłana nie jest wysłane różami, to jednak my dzięki ich poświęceniu dla nas grzeszników już tu zmierzamy do świętości.

Ad. 3. – W naszym życiu każdego dnia kapłan odgrywa bardzo ważna rolę prowadząc nas ku zbliżeniu się do naszego Ojca w Niebie

Ad 4. – W dzisiejszym świecie wśród tylu sekt i zła – rola kapłana jest bardzo ciężka i trudna, a bardo rzadko spotyka ich wdzięczność z naszej strony, nawet choćby tylko „Bóg zapłać”. Dlatego też ja zawsze staję w ich obronie i nie pozwalam mówić nikomu źle tak o naszych kapłanach (cudownych) jak i o wszystkich, BO BEZ NICH NIE MA ŻYCIA.

Maria


Ksiądz jest osobą duchowną, działającą mocą Pana Jezusa Chrystusa uświęcającą lud, torującą drogę do Nieba. Jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Wskazuje drogę życiową opartą na dekalogu, udziela sakramentów świętych w jakimi dysponuje Kościół.

Przeistacza chleb w Ciało Pana Jezusa Chrystusa, wyrzeka się założenia rodziny, życia świeckiego. Ślubuje Panu Bogu wierność posługi kapłańskiej. Całe swoje życie, aż do śmierci stara się iść droga Chrystusową. Tak naprawdę to jego życie jest samotne, trudne, pełne obowiązków katechizacji. Jest księdzem nie tylko przy ołtarzu, ale we wszystkich sytuacjach. Powołanie otrzymał od Boga (…). Jego życie przepełnione jest obowiązkami związanymi z posługą w kościele, jest katechetą, modli się za nas wszystkich tak więżących jak i niewierzących…

W konfesjonale zastępuje Boga, chce Jego wiarą nas rozgrzeszyć…

Przykładem tego jestem ja. Miałam nieudane życie małżeńskie, prawie przez całe życie mieszkaliśmy oddzielnie zrywając sakrament. Starałam się dużo i szczerze modlić do pana Boga prosząc, aby rozwiązał moja sytuację małżeńską. Pan Jezus odpowiedział przez usta Kapłana w sanktuarium (Bazylice) w Licheniu. Dzięki temu obecnie stanowimy z mężem dobrą, dojrzałą i kochającą się rodzinę. Niech każdy uwierzy, że w każdej chwili można pojednać się i prowadzić życie od nowa. Jest to możliwe dzięki modlitwie opartej na miłości i przebaczeniu. Bez pojednania nie ma zbawienia. Chciałam przestrzec osoby rozwiedzione, że za złamanie sakramentu grozi piekło. Z całego serca pragnę gorąco podziękować Matce Bożej Licheńskiej, Panu Jezusowi oraz Kapłanowi za otrzymanie łaski chrześcijańskiej.


Irena


Kim jest ksiądz?

Ksiądz jest osoba duchowną, której w Kościele katolickim zostały udzielone święcenia kapłańskie. Jest świadkiem Boga, który głosi Dobrą Nowinę Jezusa Chrystusa, Jezusa, który żył, cierpiał i umarł, ale zmartwychwstał. Ksiądz ma przede wszystkim świadczyć o prawdzie Ewangelii, czyniąc tak poświęca całe swoje życie służąc Bogu, a przede wszystkim ludziom.Kim jest ksiądz w moim życiu?

Ksiądz jest bardzo ważną postacią w moim życiu, zwłaszcza duchownym. Jak wiadomo ksiądz żyje tak samo jak my wszyscy, jak zwyczajny człowiek. Tak samo jak ja ma rodzinę, przyjaciół i żyje zwyczajnie (skromnie). Na pewno księdzu nie jest łatwo, ale mimo tego, tych codziennych problemów, godnie trwa w głoszeniu Dobrej Nowiny i służeniu ludziom. W swoim sercu niesie tajemnicę powołania oraz ogromna ilość miłości, którą okazuje bliźnim na co dzień…

Jakikolwiek by nie był, zawsze wysłucha i wskaże właściwą drogę ufania łasce.Co to znaczy być powołanym?

Być powołanym to wielki dar. Powołanie jest tajemnicą, zaproszeniem od Pana Boga, skierowanym do każdego z nas. Zaprasza do podążania droga dobroci i miłości, którą to On podążał., odbicia swoich myśli i czynów wobec bliźniego swego. Każdy ma w sobie ten dar, w swoim sercu, ale czy go rozpoznamy i przejmiemy zależy tylko od nas samych. Czy damy Panu Bogu radosną odpowiedź?


Asia


Kim jest ksiądz ?Ksiądz to Sługa Boży, ktoś kto ma udział w kapłaństwie Chrystusa, powołuje do niezwykłych zadań - czuwania nad dziećmi samego Boga, a także nad sobą. Do czuwania dla zbawienia dusz przez udzielenie Sakramentów, głoszenie Chrystusa nauką i samym sobą.Co to znaczy być powołanym?

To znaczy usłyszeć głos Boga „pójdź za mną” i pełnić jego wolę. To znaczy umiłować Pana ponad wszystko i ponad siebie.Komu i do czego potrzebny jest ksiądz?

Gdy ksiądz upada - upadamy my. Gdy uderzają w pasterza - rozpraszają się owce. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, na górze Synaj jego twarz jaśniała światłem. Takiego światła oczekuję od kapłana, aby Bóg przemawiał do mnie przez nieskazitelne życie, dobroć, czystość, wiarę. Bez kapłana niemożliwym jest moje spotkanie z Bogiem w Eucharystii i innych sakramentach, a tym samym byłabym bezbronna wobec złych duchów. Każdy umierający pragnie pojednania z Bogiem, choć nie raz żył jakby Boga nie było. Dlatego wdzięczność moja jest ogromna za wielkie Miłosierdzie Boże, że tak wszystko ustanowił.Jakie jest jego miejsce w dzisiejszym świecie?

…głosić Chrystusa i cierpieć dla Chrystusa - oto zadanie dla każdego kapłana.Maria


Rozważanie na temat Kapłaństwa

Kapłan to człowiek Pana Boga. To ten który całe swoje życie oddał na służbę Bogu i ludziom. Dla mnie Kapłan to ten , który swoje serce oddał Bogu, kto złożył ofiarę własnej woli. Oddał Bogu ciało i duszę. W Bogu złożył całe swe życie, całą swą nadzieję i miłość.

To ten, którego serce jest jedno z sercem Boga. Kapłan to ten, który najpiękniejszą z dróg, bo „czyż ze wszystkich rzeczy boskich najbardziej boską nie jest praca nad zbawieniem dusz?”… Powołanie kapłańskie to szczególne wezwanie Boga, to pewna tajemnica Boga i człowieka. To ogromny dar. Być powołanym to być wezwanym do wykonania pewnego dzieła, które zna wobec danej osoby tylko Bóg. Być powołanym, to wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność za siebie i innych…

Kapłan wprowadził mnie do Kościoła udzielając mi sakramentu Chrztu Świętego, który uczynił mnie ”dzieckiem Boga”. Potem kiedy wiele razy tego obrazu dziecka Bożego nie ustrzegłam w duszy, to właśnie Kapłan przywracał mi tę godność w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Następnie Kapłan udzielił mi I Komunii Świętej. Owo zjednoczenie z Bogiem w Eucharystii to przedsmak życia wiecznego . Kiedy później w życiu dorosłym w trudach codziennego życia, w zwątpieniu i w zamierzeniu jakie przynosi zły duch, aby zniechęcić, aby pogłębić, aby stracić wiarę w miłość i dobro, to właśnie Eucharystia podtrzymywała moją NADZIEJĘ. To słowo kapłana mnie pocieszało, dodawało odwagi pewności, że nie jestem odrzucona, zapomniana, że BÓG KOCHA ZA DARMO, że kocha mnie, bo jest miłością. Miłością ojca do dziecka. Wreszcie kapłan odprowadził moich rodziców w ostatniej drodze do wieczności. Ufam, że i mnie przygotuje na spotkanie ze śmiercią.

Tak więc widzę w kapłanie ogromną MOC BOGA…

Bóg przez ręce kapłana rozdaje największe SKARBY, bo nie przemijające, trwające na wieki (samego Boga daje człowiekowi).

Dziś kapłan jest niedoceniany, niesprawiedliwie oceniamy, często ośmieszany. Dlatego zapewniam o szczególnej modlitwie, by „świat, który leży w mocy złego” zrozumiał, że to KAPŁAN JEST JEDNO Z BOGIEM poprzez szczególne namaszczenia w sakramencie święceń. A ci, którzy są wrogami Kościoła i przeciw kapłanom się opamiętali, bo może czasem się okazać, że WALCZYCIE Z BOGIEM.Wierna Parafianka


Ksiądz jest zastępca Boga na ziemi. Ksiądz jest pasterzem wszystkich owieczek na ziemi. Osoby mające wysoki stopień życia duchowego, podążające śladami Jezusa, zostają powołane przez Boga do spełniania Jego poleceń na ziemi. Ksiądz potrzebny jest całemu ludowi, a zwłaszcza temu niewierzącemu w Boga do przekazywania drogi do Nieba. Głoszenia Ewangelii, spowiedzi, udzielania Komunii Świętej, udzielania sakramentu małżeńskiego, udzielania sakramentu chrztu wiele, wiele innych rzeczy...

Szczęść Boże.


Rok Kapłański

Wierność Chrystusa

Wierność Kapłana

Kim jest Ksiądz?

Księdzem jest człowiek (…), który jest z Woli Bożej przez szczególne znaki od Pana i Woli Pana…

Ksiądz jest narzędziem Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego, który działa w nich i przez nich…

Obecnie jest konieczna świętość kapłana przez wierne naśladowanie cnót Pana Jezusa i posłuszeństwo natchnieniom dawanym przez Najświętsze Osoby czy Świętych w Niebie.Szczęść Boże!!!


Marzę o tym, aby wróciły czasy, kiedy kapłan cieszył się wielkim autorytetem, kiedy o kapłanie mówiło się z szacunkiem, kiedy całowano jego uświęcone dłonie, kiedy sutanna była nieodłącznym, dumnym strojem kapłana. Czy obecnie kapłan nie zasługuje na taki szacunek jak wówczas? Zmieniły się czasy, zmienili się też kapłani i zmienił się nasz stosunek do nich. Dla mnie jednak to wciąż ci sami kapłani wybrani i pobłogosławieni przez Pana, to wciąż ci sami szafarze sakramentów świętych, to wciąż nasi pośrednicy w drodze do nieba.

Całe swoje życie jestem w Kościele. Moja wiara jest prosta, ufna i na tyle mocna, że chyba nic nie jest w stanie jej osłabić. Kocham Kościół i kocham kapłanów, bez których Kościół przecież nie istniałby. Chciałabym, aby moi kapłani byli rozmodleni, doskonali moralnie, całym sercem oddani Bogu i ludziom, -aby byli natchnionymi kaznodziejami, aby byli jednym słowem święci, lecz im bliżej ich poznawałam, tym bardziej przekonywałam się, że z tą świętością jest bardzo, bardzo różnie. Nie zniechęcało mnie to jednak, wręcz przeciwnie, moja miłość przetrwała próby i przerodziła się w matczyną troskę o świętość kapłanów. Od kilkunastu lat codziennie modlę się za kapłanów, kilku z nich otaczam szczególną opieką. Ogłoszony przez Ojca świętego Benedykta XVI Rok Kapłański zmobilizował mnie do jeszcze gorętszej modlitwy, ofiary i zadośćuczynienia Bogu za grzechy kapłanów. Gotowa jestem uczynić wiele, tak jak matka gotowa jest uczynić wiele dla swoich dzieci. Ufam, że moja modlitwa jest miła Panu Bogu i przyniesie owoce jak nie w tym, to w przyszłym życiu.

Największym pragnieniem i marzeniem mojego życia jest niebo. Kiedy już dostąpię tej łaski, chciałabym spotkać tam wszystkich, a przede wszystkim kapłanów, którzy stanęli i staną jeszcze na drodze mojego życia., niczego bardziej nie pragnę, ale Jezus obiecuje więcej: „Dusza, która modlitwą i ofiarą wspomaga kapłanów, staje się kapłanką w tym znaczeniu, ze w niebie będzie mieć udział w tym osobliwym szczęściu i chwale, jakie przygotowałem od wieków dla sług moich ołtarzy." (Służebnica Boża s. Leonia Nastał, Dziennik Duchowy). W innym miejscu Jezus mówi: „ ... duszę, która odbiera mi moją troskę i moje cierpienia o serce kapłana, przyozdabiam moimi niewypłakanymi łzami. Są to drogie kamienie - ozdoba na całą wieczność". Cóż za niesamowite obietnice! Czyż można pragnąć więcej?

Wiekuisty i Miłosierny Panie, proszę Cię przez wstawiennictwo św. Jana Vianneya, pomóż mi zdobywać serca kapłańskie dla Chrystusa Najwyższego Kapłana i udziel nam łaski wiecznej chwały, byśmy razem mogli wychwalać Twój Boski Majestat przez nieskończone wieki. Amen.

Parafianka
Ksiądz dla mnie jest pośrednikiem między mną a Panem Bogiem i Panem Jezusem. Jest psychiatrą duszy i wielkim, choć często surowym przyjacielem. Dobrym doradcą i „kolegą” w rozmowie.

Powołania są bardzo różne i jeśli już ktoś czuje powołanie czy do kapłaństwa, czy medycyny, pracy dla ludzi w urzędach, sklepach, policji itd. Powinien wykonywać swoje obowiązki w Duchu Bożym, z oddaniem z sercem, wiarą i miłością. W każdym powołaniu powinno pamiętać się , ze czynię coś dla Boga poprzez ludzi.

Ksiądz zawsze, ale w dzisiejszych czasach szczególnie jest potrzebny młodzieży i dzieciom, aby nie zgubiły się tak fizycznie jak i duchowo wartościach. A tyle jest złych pokus, że aż strach ogarnia. Rodzice zagonieni za pieniądzem, karierami itd. nie mają czasu na rozmowy, tłumaczenia, wspólne spacery, posiłki, rozrywki - te dobre rozrywki, które kształcą i leczą, wyrabiają w młodzieży i dzieciach takie cechy jak: patriotyzm, miłość, współczucie, zrozumienie, wiara, pomoc innemu, szacunek itd.. Dlatego ksiądz jest bardzo ważną osobą w naszym ziemskim życiu. Przybliża nas do Jezusa i samego Boga.

…Ksiądz to przyjaciel, pośrednik, kolega, „ojciec” sprawiedliwy, psycholog i psychiatra, nauczyciel, to człowiek, który jest (i powinien być) zawsze do pomocy drugiemu człowiekowi w zrozumieniu i znalezieniu się w tym świecie, trudnym i komercyjnym.

Dziękuję z całego serca, że mogłam i miałam tę okazję wypowiedzieć się w tej akcji katolickiej. 

Szczęść Boże.

Teresa Sz.


Ksiądz jest uczniem Chrystusa przez Niego wybranym i powołanym.

Być powołanym tzn. wyznaczonym i naznaczonym przez samego Boga do spełnienia wyjątkowej misji tu na ziemi. Chrystus powiedział „idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody…” A więc kapłan to ktoś wyjątkowy, ktoś komu Bóg zaufał. Dlatego tez zaszczytne wyróżnienie jest wielkie, ale i odpowiedzialność wyjątkowa.

Ksiądz Twardowski powiedział: „własnego kapłaństwa się lękam”

Komu więc potrzebny jest ksiądz?

Nam wszystkim bez wyjątku w dzisiejszym tak zlaicyzowanym świecie, aby leczyć chore dusze nasze. Kapłan czyni to w imię Jezusa Chrystusa, który ciągle szuka każdego z nas. Powierza dusze nasze samemu Bogu, a w Sakramencie Pokuty ma moc odpuszczenia grzechów. Jak wielka jest moc słowa wypowiedzianego przez Kapłana podczas Eucharystii chleb i wino staja się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa. Przez ręce kapłańskie dokonuje się na ołtarzu bezkrwawa ofiara. Tak naprawdę żaden inny człowiek tego uczynić nie może.

Do czego potrzebny jest ksiądz?

Nasuwa się prosta odpowiedź – On oczyszcza dusze nasze i prowadzi nas do Boga na życie wieczne.

Miejsce kapłana na wzór Chrystusa jest światłem w ciemności. Jego miejsce jest wśród ludzi i dla ludzi aby nauczać, pocieszać, uzdrawiać… Jako cicha samotna, służy nam- ludziom, abyśmy my nie czuli się samotni.

Obyśmy nie doczekali czasów, w których zabrakłoby nam naszych pasterzy. Módlmy się więc gorąco do Boga o liczne i święte powołania kapłańskie, a w Roku Kapłańskim dziękujmy im za to, że po prostu są oraz życzymy naszym duchowym przywódcom wszelkich łask, mocy i siły płynącej z mocy Chrystusa i pamiętajmy nich w naszych codziennych modlitwach.

Z.K.


Ad. 1. Ksiądz jest człowiekiem, ale przede wszystkim wyświęconą osobą duchowną 

(łącznikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem).

Ad. 2. Być powołanym, to usłyszeć wewnętrzny głos – zaproszenie jakie Bóg kieruje do człowieka. Powołanie to dar, który zobowiązuje i uszlachetnia, to oddanie panu Bogu i człowiekowi swojego życia.

Ad. 3. Ksiądz jest potrzebny każdemu człowiekowi, bo towarzyszy mu od urodzenia (chrzest) aż do śmierci (pogrzeb człowieka). A potrzebny i niezbędny wręcz jest człowiekowi do jego zbawienia. To przez ręce KAPŁANA PODCZAS SPRAWOWANIA Eucharystii, człowiek dostępuje zaszczytu i wielkiej godności - cielesnego spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem w Najświętszym Sakramencie.

Ad. 4. W dzisiejszym świecie miejsce księdza jest również niezbędne jak dawniej, nie tylko w kościele, ale i w życiu publicznym każdego człowieka. Gdyby zabrakło Kapłanów (…) to człowiek miałby zamkniętą drogę do Nieba, bo przez Kapłana odpuszczane są nam grzechy i udzielane inne sakramenty święte.


1. Ksiądz jest świadkiem Jezusa.

2. Powołanym jest człowiek poprzez Jezusa do czynienia dobrego.

3. Ksiądz jest potrzebny każdemu katolikowi aby złego nawracać do dobrego.

4. Jego miejsce jest w Bogu i parafii.

Lintas Zygmunt


Powołanie- Jakiś wewnętrzny głos, dar Boga, odczucie, że nie ma innego wyjścia

Ksiądz - powiernik problemów, udziela wskazówek, sprawuje sakramenty, łączy z Bogiem.

Celina


Ksiądz powinien być z prawdziwego powołania, być pomostem między ludźmi a Bogiem, co u nas tego nieraz brakuje.

Ksiądz jest moim Ojcem duchowym, który prowadzi mnie drogą do zbawienia. Jest powołany do przekazania praw Bożych, wprowadzając sakramenty św. Począwszy od Chrztu Świętego aż do odprowadzenia duszy do Bram przed Tron Boży, na Sąd Ostateczny. Ksiądz wśród ludu, to zawsze na najwyższym miejscu.

Parafianka


Kim jest kapłan dla mnie.

Z każdego pokolenia Bóg wybiera kapłanów, żeby w sposób widzialny uobecniał Chrystusa w Kościele.

Różne są powołania z którymi są zadane obowiązki służące dla dobra żywego Kościoła. Jednym z nich jest sakrament kapłaństwa. Każdy z nas jest człowiekiem, a Jezus Chrystus jest Głową Kościoła, którym kieruje przez Ducha Świętego. Sakramenty są własnością Jezusa Chrystusa, zlewane na członków Kościoła przez ręce kapłana. Każdy Sakrament ma moc zbawczą i sprawczą tylko wtedy, gdy osoba przyjmująca jest połączona ze źródłem mocy… Łącznikiem między Bogiem, człowiekiem jest kapłan.

W dzisiejszym świecie środki masowego przekazu, chcą zredukować rolę Kapłana do zadań charytatywnych, opieką nad chorymi, biednymi, starszymi. To należy do obowiązku państwa. Obowiązkiem kapłana jest jego obecność na każdym miejscu gdzie jest człowiek. Przysiąg Bogu być „stróżem” wiernego przekazywania nauki Chrystusa. Każdy człowiek nawet chrześcijanin chce nagiąć słowo Boże do swoich interesów. Kapłan „stróż” prawdy przekazanej przez naocznych świadków - apostołów z narażaniem się na odrzucenie, zniewagi nawet śmierć, głosi prawdę, że to człowiek powinien dostosowywać swoje życie do Ewangelii. Za wyznawanie (publiczne) tej prawdy ukrzyżowano Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, ścięto głowę Jana Chrzciciela, zabito ks. Popiełuszkę, strzelano do Jana Pawła II. Pod Smoleńskiem, za prawdę zginęło 96 osób. My za prawdę jesteśmy szykanowani psychologicznie, to gorsze od śmierci. Świadomość powyższych prawd przynagla mnie do modlitwy za kapłanów, do szacunku, do obrony każdego z nich przed głosowymi atakami. Przykro mi jak widzę smutnego i osamotnionego kapłana. Dobry mocny Boże umacniaj ich i przemień nasze kamienne serca byśmy kochali swoich kapłanów.

Police 17 V 2010 rok


Kim jest Ksiądz?

Pytanie nieprzemyślane nasuwa wiele skojarzeń z otaczającym światem, niezaprzeczalnie jest mężczyzną z krwi i kości, ciała kobiety i mężczyzny, jak również owocem myśli Pana Boga w doborze i wyborze wybranych przeznaczonych do stanu kapłańskiego 

Powołanie jest darem nadprzyrodzonym udzielonym przez Ducha Świętego na chrzcie a ponowionym przy bierzmowaniu. Powołanie może być czynne, prawidłowo rozpoznane, bierne z przypadku i niezdecydowania.

Do czego potrzebny jest ksiądz: do udzielania pomocy duchowej, a często materialnej udzielenia sakramentów od chrztu przez kolejne dni aż do czasu postawienia krzyża na desce grobowej.

Komu potrzebny ksiądz?

Dla wierzących i dla tych którzy utracili nadzieję .dla szczęśliwych i dla tych którzy rozpaczają, dla szukających i dla tych którzy się pogubili, dla zdrowych i dla tych którzy cierpią, dla beztroskich i dla tych którzy są utrapieni, dla zakochanych i dla zdradzonych, dla wolnych i dla tych którzy wolność utracili, dla grzeszników i dla świętych, dla bogatych i dla biednych, dla małżeństw i dla rozwiedzionych, dla starszych i dla młodych, dla wszystkich… i dla każdego…

Dla Ciebie…

Miejsce księdza takie samo od początku chrześcijaństwa. Zmieniają się systemy myślenia ludzkiego, pokorę zajęła pycha żądna władzy i pieniędzy na podłożu cywilizacji.

Posłannictwo księdza jest niezastąpione, stabilne, nie ma zmiennika nawet wśród najmądrzejszych, to jest Ten co krzyż powołania ma na dobre i na złe.

Adela


Kapłan jest konsekrowanym Pana, uznany przez Boga Ojca. Ręce kapłana dotykają Boga. Chociaż jest człowiekiem, ma pełnomocnictwo by wezwać Boga z nieba. Przez Jego słowa dokonuje się w kawałku zwyczajnego chleba i w winie przeistoczenie w Ciało i Krew Pana Jezusa. Gdy Kapłan unosi Hostię, czuje się obecność Pana. Dziękujemy Bogu, że mamy Eucharystię, ponieważ ona jest otwarta bramą do nieba. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją krew ma życie wieczne”. Pan Bóg postawił na mojej drodze życia kapłana, który był wyrozumiały, wspierał mnie modlitwą. Gdy byłam załamana z powodu trudnych doświadczeń w rodzinie, nie odrzucił mnie , ale pocieszył.. Był moim przyjacielem i psychologiem. Gdy nie umiałam zaakceptować siebie i sobie przebaczyć, to dzięki kapłanowi nie wpadłam w depresję. Dowartościował mnie, mówił o Bożej miłości i miłosierdziu oraz dopomógł zobaczyć dobro.

Krystyna z I wspólnoty neokatechumenalnej