Liturgiczna Służba Ołtarza W Policach przy Parafii Św. Kazimierza działa pod moderatorstwem dk. Marka Kawy.

Poniżej przedstawiamy strukturę, organizację i wiadomości dotyczące tej wspólnoty.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z księdzem prowadzącym.

15 reguł poprawnego czytania dla lektorów


WSPÓLNOTA: Liturgiczna Służba Ołtarza

PROWADZĄCY: ks. Paweł Obst MS

MIEJSCE SPOTKAŃ: Salka LSO/kościół