Przy naszej Parafii istnieje dziecięca grupa: Eucharystycznego Ruchu Młodych.

MIEJSCE SPOTKAŃ: w domu Sióstr Urszulanek przy ul. Wł. Łokietka 2.

Serdecznie zapraszamy chłopców i dziewczęta.

Cele Eucharystycznego Ruchu Młodych:

  • Wdrażać dzieci do udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii;
  • Ukazać Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela;
  • Rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form;
  • Rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowania,
  • postawę wobec Słowa Bożego, postawę jedności i miłości oraz wdzięczności;
  • Uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą;
  • Pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa. 

    OFICJALNA STRONA: Eucharystycznego Ruchu Młodych - Poczytasz tu o zasadach i działaniu Ruchu w Polsce.

Zima 2017 (kliknij na miniaturę, aby zobaczyć galerię):